Πιστωτικές Κάρτες & Δόσεις

πληρωμή με ΟΛΕΣ ΣΧΕΔΟΝ τις πιστωτικές κάρτες VISA - MASTERCARD - AMERICAN EXPRESS  & DINERS CLUB 
 

Ασφαλής Μεταφορά Δεδομένων Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης EV SSL-128bit. Το σύστημα έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρία Thawte, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών. Η πρόσβαση στα συστήματα της Viva Payments ελέγχεται από τελευταίας τεχνολογίας firewalls και συστήματα εντοπισμού κακόβουλων επιθέσεων (Intrusion Detection και Denial of Service Protection Systems).Το σύνολο των υποδομών της φιλοξενείται σε πιστοποιημένο PCI-DSS data center της εταιρείας Rackspace (Level 1 Certified Services Provider) στη Μ. Βρετανία.όλη η διαδικασία γίνεται στο περιβάλλον της vivapayments που διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά;Συμμόρφωση με PCI-DSS  Η Viva Services έχει λάβει πιστοποίηση PCI Data Security Standard (PCI DSS), και εφαρμόζει την προβλεπόμενη πολιτική ασφάλειας η οποία αξιολογείται με συνεχείς ελέγχους από πιστοποιημένο ελεγκτή.

Η Viva Payments είναι ένα Ίδρυμα Πληρωμών αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ίδιες βασικές αρχές εμπιστευτικότητας κι απορρήτου που διέπουν την τραπεζική ισχύουν αντίστοιχα και για τη Viva Payments. Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος αδειοδοτημένο από την ΕΚΤ για λειτουργία εντός EOX-31

Google PayPayPalViva WalletIRISe-banking (ΔΙΑΣ/DIAS)

For all your customers, you can offer: Cards, Apple Pay, Google Pay, PayPal, IRIS, SEPA Direct Debit, Pay on Delivery, Viva Wallet, Klarna, BitPay, tbi bank, e-banking (ΔΙΑΣ/DIAS) & Cash (Viva Spot)

Copyright By ParapenteBooks
Parapentebooks © 2024.